Intro

Słuchamy hardcore. Wierzymy w hardcore. Dorastaliśmy w hardcore. Tkwimy w hardcore. Kochamy hardcore. I dlatego też wydajemy hardcore.

Hardcore nigdy nie miał być duży. Stał się taki i nam to nie przeszkadza. Ale ten najmniejszy jest nam najbliższy.

Małe koncerty, na których prawie wszyscy się znają i gdzie ktoś nowy może też poczuć się jak w domu. Gdzie znajdziesz nowe płyty, nowe zine’y, nowe koszulki, ale przede wszystkim – nowych przyjaciół i nowe inspiracje.

Płyty zespołów, które rozchodzą się szybko i trafiają w ręce tych, w których powinny trafić. Tych, którzy na nie czekają, żyją nimi, czytają teksty i znają je na pamięć i po latach znów doceniają.

Nie mamy dużo tytułów. Nie mamy dużych nakładów. Wiemy, że to co u nas wychodzi ma duży ładunek energii i duży potencjał. Wiemy, że włożone zostało w to serce. Tak już zostanie.


We listen to hardcore. We believe in hardcore. We grew up on hardcore. We live hardcore. We love hardcore. Hence the hardcore label we started.

Hardcore never meant to be big. Ok, it got big and we can live with that fact, no problem. But its smallest version is the closest thing to our hearts.

The small shows when everybody knows each other and makes a new kid feel right at home. Where you can find new records, new fanzines, new Tees but what’s most important – new friends and new inspiration.

Records of the bands that go fast and reach the right hands. Hands of those who wait for them, read the lyrics, know them by heart and appreciate them after the years that follow.

We don’t have a big ass catalogue. We don’t press too many copies. We know that what we put out have a great potential and is packed with intensity. We know there was whole lot of soul and heart put into it. We’ll keep it this way.